Коллективные просмотры театрализованных игр

С 18,02,2020-26-02,2020 в детском саду прошли коллективные просмотры театрализованных игр во всех возрастных группах.
Мы знаем, что основное средство и метод воспитания в детском саду является ИГРА. Игры бывают разные: подвижные, дидактические, творческие. Особенностью творческих игр является то, что данные игры связаны с восприятием произведений театрального искусства и воспроизведением в игровой форме приобретенных представлений, впечатлений, чувств. В ходе открытых показов дети разыграли постановки по сюжетам различных литературных произведений. В игровой непринужденной форме дети проиграли сюжеты произведений, демонстрируя актерское мастерство и игровые навыки.

18.02.2020-26.02.2020 аралығында балабақшадағы барлық топтарда театрландырылған ойындар өтті. Мектеп жасына дейінгі балалардың негізгі іс-әрекетінің бірі ойын болып табылады. Ойынның түрлері әртүрлі болады яғни қозғалмалы, дидактикалық, шығармашылық ойындар. Шығармашылық ойындар арқылы баланың тілін дамыту, сөйлеу мәдениетін мен ой-өрісін, дүниетанымын жетілдіруде үлкен нәтиже беретіні сөзсіз. Балалар ашық қойылымда әртүрлі әдеби шығармалардан үзінді көрсетті. Олар ойын әрекеті арқылы қойылымдарда белсенділік таныта отырып, актерлік шеберліктерін арттырды.