Основные сведения

Год постройки и ввода в эксплуатацию: 2011 год;

Общая площадь всех помещений: 4260,7м2;

Рабочая площадь:  4260,7м2;

Площадь застройки: 1914,4 м2;

Объем здания: 16913 м2;

Проектная мощность: 250 детей;

Количество групп: 12;

Детский сад построен с учетом современных тенденций  и потребностей детей и оснащен современным оборудованием и техническими средствами обучения.

 • — Групповые комнаты состоят из трех просторных помещений – приемной, игровой и спальных комнат.
 • — Большой плавательный бассейн открыт для детей с 3-х лет.
 • — В спортивном зале воспитанники овладевают двигательными навыками, играют в спортивные игры, участвуют в спортивных праздниках и соревнованиях.
 • — Уютный и красивый музыкальный зал радует всех праздничным настроением.
 • — Так же имеется медицинский кабинет (с изолятором).
 • — Кабинет психолога
 • — Кабинет иностранных языков
 • — Пищеблок с подсобными помещениями.
 • — Прачечная.

На территории детского сада находится  12 площадок с теневыми верандами, игровыми комплексами, спортивная площадка.

 

Салынған жылы мен пайдалануға берілген жылы: 2011жыл;

Жайдың барлық алаңдарының көлемі: 4260,7м²;

Жұмыс алаңы: 4260, 7м²;

Құрылыс алаңы: 1914,4 м²;

Ғимараттың көлемі: 16913 м²;

Жобаның күштілігі: 250 м²;

Топ мөлшері: 12;

 • — Балабақша қазіргі заманғы тенденцияға сәйкес балалардың қажеттілігі мен заманауи талабына сай жарықтандырылған құрал-жабдықтармен техникалық құралдармен оқытуға арналып есептелініп жабдықталған.
 • — Топтық бөлмелер кеңейтілген үш жайлардан: қабылдау, ойнау, ұйықтау бөлмелерінен тұрады.
 • — 3 жасқа дейінгі балаларға арналып ашылған үлкен жүзу қауыздары.
 • — Спорт залында тәрбиеленушілер қозғалыс дағдыларымен, спорт ойындарын ойнау, спорт жарыстары мен әртүрлі мейрамдарға қатысады.
 • — Ұқыпты да әдемі безендірілген музыка залы барлық адамдардың көңіл-күйлерін көтеруге көмектеседі.
 • — Медициналық кабинет орналасқан (жекешелендірілген бөлмелері бар).
 • — Қосалқы жайлары бар тамақблогы орналасқан.
 • — Кір жуатын орындар.

Балабақша ауласында 12 көлеңкелі дәліздер, ойнау кешендері, спорт алаңдары орналасқан